ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι 31/07/2012. Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση μιας σελίδας και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τίτλο εργασίας
  • Ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Κείμενο 300 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα τις αξιολογήσει με βάση τις περιλήψεις που θα υποβληθούν.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ.

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής
12 Σεπτεμβρίου - 14 Σεπτεμβρίου 2012

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Οδηγίες πρόσβασης

Αίθουσα Πολυμέσων Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Οδηγίες πρόσβασης)

Τηλ.: +30 2107723583,
Fax: +30 2107723550,
email: 23eeee@epu.ntua.gr

Δήλωση Συμμετοχής

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο είναι:

150 € για μη μέλη της ΕΕΕΕ
120 € για μέλη της ΕΕΕΕ(οικονομικά τακτοποιημένα το 2011)
60 € για φοιτητές και σπουδαστές

Η πληρωμή της συμμετοχής σας μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούςΕλληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών:

·         Citibank (αρ. λογαριασμού 0506898773 – ΙΒΑΝ: GR11 0840 1590 0000 0050 6898 773)

·         Εθνική Τράπεζα (αρ. λογαριασμού 116-480017/63 – ΙΒΑΝ: GR41 0110 1160 0000 1164 8001 763)

·         Τράπεζα Πειραιώς (αρ.λογαριασμού 5018-036916-821– ΙΒΑΝ: GR06 0172 0180 0050 1803 6916 821)

Ένα αντίτυπο (φωτοτυπία) του παραστατικού καταβολής θα πρέπει να σταλεί στη Γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών στο Fax 210-3807807 ή στο email: 23eeee@epu.ntua.gr

Παρακαλούμε να σημειώνεται στην αιτιολογία της κατάθεσης και το Ονοματεπώνυμό σας για το 23 Εθνικό Συνέδριο (π.χ. Παπαδόπουλος Κ, 23eeee).

2.   Με πληρωμή του αντίστοιχου ποσού κατά την εγγραφή σας στο Συνέδριο. Τα μέλη της ΕΕΕΕ θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2011. Σε περίπτωση εκκρεμότητας θα μπορούν να πληρώνουν τη συμμετοχή τους κατά την εγγραφή.

Δημοσίευση Εργασιών

Η Εργασία σας θα περιληφθεί σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, με επίσημο κωδικό ISBN. Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη στα Ελληνικά, να έχει μέγιστη έκταση 5 σελίδων, να είναι συμβατή με το σχετικό format και να υποβληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 23eeee@epu.ntua.gr

Εξάλλου, επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικά τεύχη των διεθνών επιστημονικών περιοδικών:

International Journal of Information & Decision Sciences (IJIDS)

International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση στα πιο πάνω περιοδικά θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα και σύμφωνα με την πολιτική του Εκδότη.

Προϋπόθεση για να περιληφθεί μια εργασία είτε στον Ειδικό Τόμο είτε στη διαδικασία δημοσίευσης σε κάποιο Ειδικό Τεύχος είναι τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της να έχει συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα: *
email: *
Θέμα:
Κείμενο:
Security Code:
CAPTCHA
Enter the code shown above in the box below
* required